Osiedle Żegrze… warte Poznania

lut/13

8

Spotkanie z Zarządem Zieleni Miejskiej

Podczas spotkania (05.01.2013, godz. 10:00) w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej (ZZM) z Dyrekcją oraz Kierownikiem ZZM Panią Małgorzatą Sobieszczyk i Inspektorem ds. nadzoru nad zielenią Panią Moniką Sobczak, ustalono zakresy prac pielęgnacyjnych na terenach działek będących pod opieką naszej Rady. Rada Osiedla Żegrze przeznaczyła na ten cel w budżecie na 2013 rok 8790 zł. Zaplanowane prace to odchwaszczanie skupin krzewów na parkingu na Os. Orła Białego oraz w szpalerze drzew z gatunku lipa drobnolistna. W zakres prac wchodzić będzie także 2-3 krotne koszenie trawników wokół parkingu. W zależności od ilości pozostałych środków w kosztorysie planujemy także wymianę wymarzłych krzewów róż na rabatach przy filii przedszkola na Os. Stare Żegrze w ilości 200 – 250 szt.

Innym przedsięwzięciem, z którym nasza Rada będzie się musiała zmierzyć w bieżącym roku budżetowym – prośba Dyrekcji ZZM – to wygospodarowanie w budżecie kwoty pozwalającej na wybudowanie drogi rowerowo-pieszej (alejki) łączącej projektowaną drogę na odcinku Os. Rzeczypospolitej-Os Polan z systemem komunikacyjnym Osiedla Polan. Droga ta będzie przebiegała na fragmencie działki 20/2 (część dawnej fabryki domów) należącej do miasta i dalej śladem Średzkiej Kolei Powiatowej do ulicy Piłsudskiego. Inwestycja ta stanowi fragment systemu dróg rowerowo-pieszych na terenie oczekiwanego od 50 lat Parku Rataje. Z zaplanowanych w Wieloletnim Programie Finansowym (WPF) miasta na lata 2011-2015, na każdy rok po 500 tys. zł, pozostawiono na tą inwestycję w roku 2013, 200 tys. zł.

W terenie i na mapach przewidzianych do celów projektowych musimy pilnie wykonać pomiary wstępne – przedmiary robót budowlanych. Po wykonaniu projektu technicznego i kosztorysu robót będziemy znać koszty budowy dróg rowerowo-pieszych przewidzianych do sfinansowania z puli Prezydenta Miasta i ze środków naszej Rady (Opracowano na podstawie PROTOKÓŁU UZGODNIEŃ z ZZM z dnia 05.02.2013 r.)

Zagadnienia te były omawiane wspólnie z przedstawicielami Rady Osiedla Rataje, Współgospodarzem Parku Rataje.

Lesław Rachwał – wiceprzewodniczący Rady Osiedla Żegrze

Osiedle Żegrze na Facebook'u - polub nas i bądź na bieżąco:

©2011-2016 Rada Osiedla Żegrze
Poznań

jQ style by Devoluxs
Edit by Łukasz Kapustka