Osiedle Żegrze… warte Poznania

lip/18

12

Samorząd Pomocniczy, a Spółdzielnia

W Poznaniu funkcjonują 42 samorządy pomocnicze nazywane osiedlami. Z terenem Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” pokrywają się 3 z nich: Rataje, Chartowo oraz Żegrze. Problemem z jakim borykają się zarówno osiedlowi radni z miejskich rad osiedli, jak i administracje i kierownictwa spółdzielczych osiedli jest to, iż mieszkańcy bardzo często nie wiedzą z jakimi sprawami należy zgłosić się do danej instytucji. Mieszkańcy z kwestiami spółdzielczymi kontaktują się z miejskimi radami, natomiast ze sprawami dotyczącymi przestrzeni miejskiej zgłaszają się do spółdzielni mieszkaniowej lub poszczególnych kierownictw.

Kwestie istnienia samorządów pomocniczych reguluje ustawa o samorządzie gminnym na mocy której gmina, czyli Miasto Poznań, utworzyła osiedla. Organami uchwałodawczymi osiedli są rady osiedli (Chartowo, Żegrze, Rataje), natomiast wykonawczymi zarządy osiedli. Organy te działają w przestrzeni miejskiej pomagając Miastu Poznań (Prezydent, Rada Miasta) w realizacji podstawowych zadań gminy. Rady osiedla Chartowo, Żegrze oraz Rataje w ramach swoich kompetencji mogą uchwalać plan wydatków osiedla (będący częścią budżetu Miasta Poznania), wnioskować do Prezydenta Miasta w sprawach dotyczących osiedla (przestrzeni miejskiej), opiniować  projekty uchwał oraz projekty organizacji ruchu, przebiegu linii komunikacji zbiorowej, itd. Wszystkie zadania, jakie realizują Osiedla poprzez swoje organy muszą znajdować się w przestrzeni miejskiej. Miejskie Rady Osiedli Chartowo, Żegrze, Rataje nie mają, więc kompetencji dotyczących np. ustalania wysokości czynszów za lokale mieszkalne, remontów klatek schodowych, wind w blokach, ocieplania budynków, bezpieczeństwa na klatkach schodowych. Za sprawy te odpowiada Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” między innymi poprzez swoje Kierownictwa.

Specyfika samorządowych osiedli miejskich Chartowo, Żegrze, Rataje jest taka, iż w bardzo dużym stopniu pokrywają się z terenami spółdzielczymi. Ciężko na pierwszy rzut oka ocenić, czy dany grunt na którym zlokalizowany jest parking należy do spółdzielni mieszkaniowej, czy do Miasta. Informacje takie można uzyskać m.in. na stronie internetowej http://www.sip.geopoz.pl. Mapy miejskie dostępne w portalu pokazują, czy za dane grunty odpowiada Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych”, inny prywatny właściciel, czy może jednak Miasto Poznań. Korzystanie ze wskazanego narzędzia pozwala określić do kogo z daną sprawą należy się zwrócić: do administracji i kierownictwa spółdzielczego osiedla, czy może jednak do miejskiej rady osiedla. Wcześniejsze zapoznanie się z kwestiami prawnymi gruntów pozwoli uniknąć rozczarowania oraz przyspieszy załatwienie sprawy. Niestety, mieszkańcy którzy zgłaszają się z problemem do niewłaściwej instytucji muszą liczyć się z tym, że zostaną odesłani do podmiotu, który danym terenem zarządza. Zarówno Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych”, jak i samorządowe rady Osiedli Miasta Poznania nie mają możliwości realizacji zadań na nie swoich terenach oraz w kwestiach wykraczających poza swoje kompetencje. W wielu sprawach zarówno Spółdzielnia Mieszkaniowa, jak i samorządowe miejskie rady osiedla współpracują. Zdarza się na przykład, że jeden chodnik znajduje się na dwóch różnych działkach: w części na działce miejskiej, w części natomiast spółdzielni. W takich sytuacjach współpraca jest konieczna.

Osiedle Żegrze na Facebook'u - polub nas i bądź na bieżąco:

©2011-2016 Rada Osiedla Żegrze
Poznań

jQ style by Devoluxs
Edit by Łukasz Kapustka