Osiedle Żegrze... warte Poznania

Przystanek "Lubuszańska n/ż" do likwidacji


Informujemy, że Zarząd Transportu Miejskiego podjął decyzję o likwidacji przystanku autobusowego „Lubuszańska n/ż”. Od dnia 12 listopada nastąpi zmiana w funkcjonowaniu linii autobusowej nr 52 oraz 84. O likwidację przystanku zabiegali mieszkańcy domów sąsiadujących z przystankiem ulic. Rada Osiedla Żegrze w swoim wniosku do Zarządu Transportu Miejskiego wskazywała na niebezpieczną lokalizację przystanku (łuk drogi). Jednocześnie Rada Osiedla wystąpiła do ZTM z wnioskiem o przeprojektowanie przebiegu linii autobusowej nr 52 oraz 84 w taki sposób, aby wykorzystany został nieczynny przystanek autobusowy przy ul. Bobrzańskiej. Istniejąca tam zatoczka autobusowa była wykorzystywana przez pojazdy komunikacji miejskiej przed modernizacją wiaduktu w ciągu ulicy Katowickiej. W opinii mieszkańców wykorzystanie przystanku autobusowego przy ulicy Bobrzańskiej podniesie zarówno komfort podróży pasażerów oraz poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym.


Post date: 2018-11-07 15:01:27
Post date GMT: 2018-11-07 14:01:27