This page was exported from Osiedle Żegrze... warte Poznania [ http://zegrze.poznan.pl ]
Export date: Wed Oct 16 20:49:33 2019 / +0000 GMT

Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Polan"Serdecznie zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Polan" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie zebranie opinii na temat przedstawionego projektu planu, odbędzie się w środę, 19 czerwca 2019 r. o godzinie 17.00 w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, os. Stare Żegrze 1 w Poznaniu.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu!

Konsultacje społeczne potrwają od 19 czerwca do 5 lipca 2019 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Marcin Piernikowski - kierownik zespołu projektowego, tel. 61 639 64 83, Justyna Fribel i Michalina Prewencka - koordynatorki projektu mpzp, 61 639 64 82.

Więcej informacji:

http://www.poznan.pl/mim/konsultujemy/

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

 

 


Post date: 2019-06-17 15:09:47
Post date GMT: 2019-06-17 14:09:47

Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com