Osiedle Żegrze... warte Poznania

Konsultacje społeczne online Planu Zrównoważonej Mobilności


Serdecznie zapraszamy do udziału w II etapie konsultacji społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania, które przeprowadzi Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Państwa udział w konsultacjach społecznych jest dla nas szczególnie cenny z uwagi na to, że Plan Mobilności, który powstanie do listopada bieżącego roku, będzie kompleksowym dokumentem, który obejmie wszystkie zagadnienia dotyczące komunikacji i przemieszczania się w obrębie miasta Poznania. Plan Mobilności oraz opracowana przez Miasto Poznań Polityka Mobilności zastąpią dokumenty, które obecnie regulują kwestie transportu w Poznaniu - m.in. Politykę Transportową Miasta z 1999 r. i programy realizacyjne, takie jak Program Rowerowy z 2017 r. oraz uwzględni Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-2025 oraz kwestie parkowania i rozwoju sieci drogowej. Ze względu na stan epidemii nie będziemy mogli tych konsultacji przeprowadzić w formie tradycyjnych spotkań. Konsultacje odbędą się online w formie webinarium. Do konsultacji będzie można dołączyć, wysyłając zgłoszenie na adres konsultacje@feps.pl. Otwarte spotkanie konsultacyjne dla wszystkich chętnych mieszkańców odbędzie się: w poniedziałek 30 marca o godz. 17:00 i potrwa ok. 1,5 godziny. Do udziału w wideospotkaniu będzie potrzebny komputer albo smartfon, który ma połączenie z internetem. Przydadzą się również słuchawki lub głośniki. Nie będzie potrzebny mikrofon i kamera. Będzie dostępny czat. Chęć udziału w konsultacjach online prosimy zgłaszać do 29 marca, w temacie maila podając termin konsultacji (30 marca). Nadchodzące konsultacje będą składały się z prezentacji w formie webinarium, serii pytań uczestników oraz formularza. Podczas prezentacji zostaną przedstawione diagnoza sytuacji mobilnościowej w Poznaniu przygotowana przez firmę TRAKO Projekty Transportowe oraz założenia miejskiej Polityki Mobilności. W dalszej kolejności uczestnicy zostaną poproszeni o wypełnienie elektronicznych formularzy opinii. Pomogą one w wybraniu najważniejszych działań, które powinny znaleźć się w Planie Mobilności. Przed spotkaniem, aby dobrze się do niego przygotować, prosimy o zapoznanie się z Raportem z I etapu konsultacji społecznych TUTAJ 1 Więcej informacji dotyczących tych konsultacji znajdą Państwo TUTAJ 2 Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!
Links:
  1. https://www.poznan.pl/mim/konsultujemy/raport-z-i- etapu-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-planu-zr ownowazonej-mobilnosci-miejskiej-dla-miasta-poznan ia, p, 38117, 38125, 51310.html
  2. https://www.poznan.pl/mim/konsultujemy/konsultacje -spoleczne-dotyczace-planu-zrownowazonej-mobilnosc i-miejskiej-dla-miasta-poznania-ii-etap-konsultacj e-online, p, 38117, 38125, 52112.html
Post date: 2020-03-26 20:56:06
Post date GMT: 2020-03-26 19:56:06