This page was exported from Osiedle Żegrze... warte Poznania [ http://zegrze.poznan.pl ]
Export date: Mon Jun 17 7:19:43 2024 / +0000 GMT

Badanie ankietowe Urzędu Miasta Poznania w zakresie nierównego traktowania.Szanowni Państwo,
Miasto Poznań (Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej) przeprowadza badanie ankietowe nastrojów wybranych grup społecznych Miasta Poznań w kontekście nierównego traktowania.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety. Pomoże ona zdiagnozować sytuację w Poznaniu. A jak wiadomo diagnoza (świadomość) to pierwszy krok do zmian.

W ankiecie internetowej Urząd Miasta pyta:
(1) seniorów,
(2) osoby z niepełnosprawnościami,
(3) osoby LGBTQ+ oraz
(4) obcokrajowców o doświadczenia dyskryminacyjne w Poznaniu.

Badanie ma na celu zidentyfikowanie najważniejszych przejawów nierównego traktowania, najważniejszych konsekwencji praktyk dyskryminacyjnych oraz najważniejszych oczekiwanych przez badanych działań, których efektem będzie wzrost równości. Wyniki badań mają stać się podstawą rekomendacji dla działań lokalnych instytucji na rzecz przeciwdziałania nierównemu traktowaniu.

Szczególnie zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie wszystkich tych, którzy czują, że ich prawa są naruszane lub są dyskryminowani.

Link do ankiety: https://dyskryminacje.webankieta.pl/

 

 


Post date: 2020-12-15 16:00:15
Post date GMT: 2020-12-15 15:00:15

Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com