Osiedle Żegrze… warte Poznania

maj/23

29

Konsultacje społeczne w obszarze Polityki Miasta Poznania na rzecz Równości i Różnorodności Społecznej

Konsultacje społeczne potrwają

od 5 czerwca do 11 września 2023 r.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w obszarze Polityki Miasta Poznania na rzecz Równości i Różnorodności Społecznej.

Konsultacje skupią się na wypracowaniu założeń do realizacji Polityki, celów szczegółowych i propozycji działań Miasta Poznania w obszarze polityki równościowej w odniesieniu do głównych celów kierunkowych.

Bardzo ważne będą Państwa opinie, uwagi i wnioski w zakresie założeń do realizacji Polityki.

Opinie, uwagi i wnioski będą zbierane:

1) w formie elektronicznej poprzez wypełnienie ankiety internetowej udostępnionej na wortalu konsultacyjnym Miasta Poznania, wortalu organizacji pozarządowych: www.poznan.pl/ngo oraz na stronie Zespołu ds. Równości i Różnorodności: www.poznan.pl/rownosc.
2) podczas warsztatów dla mieszkanek i mieszkańców Poznania.

Podczas trwania konsultacji społecznych będą odbywać się spotkania warsztatowe dla mieszkańców, którzy zostaną wyłonieni w drodze rekrutacji, tj. przedstawicielek/przedstawicieli Rady Miasta Poznania, organizacji pozarządowych, wydziałów Urzędu Miasta Poznania, Zespołu ds. Równości i Różnorodności, prowadzone przez Fundację im. Julii Woykowskiej.

Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej Polityki Miasta Poznania na rzecz Równości i Różnorodności Społecznej, która stanowi jeden z elementów konsultacji społecznych w tym temacie.

Udział mieszkanek i mieszkańców Poznania w tym procesie jest niezwykle ważny dla całego cyklu tworzenia Polityki.

Wyniki tych badań zostaną wykorzystane dalej, na kolejnym etapie konsultacji – warsztatach. Będą one, stanowiły również podstawę do rekomendacji w pracach służących przygotowaniu celów szczegółowych, a także propozycji działań Miasta w obszarze polityki równościowej.

5 czerwca 2023 – ANKIETA

Strona internetowa konsultacji – w obszarze Polityki Miasta Poznania na rzecz Równości i Różnorodności Społecznej w Poznaniu
Osiedle Żegrze na Facebook'u - polub nas i bądź na bieżąco:

©2011-2016 Rada Osiedla Żegrze
Poznań

jQ style by Devoluxs
Edit by Łukasz Kapustka